ภาคเรียนที่ 3/2565

นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป มีค่าปรับ 500 บาท

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 )

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

ขึ้นตอนการขอใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิทัล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

แนวปฏิบัติการขอเลื่อนรับปริญญา

ปฏิทินการศึกษา 2566 ( ฉบับย่อ )

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566

Academic Calendar 2023

ปฏิทินการศึกษา 2565 ( ฉบับย่อ )

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Academic Calendar 2022

วันรับเอกสารสำคัญ(ฉบับจบ)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษา

ปฏิทินการเสนออนุมัติการสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 2565

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ตารางการเทียบเคียงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
นิสิตรหัส 57-62 ที่ยังเก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เทียบเคียงกันได้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางการเทียบเคียงรายวิชาได้ที่นี่

คลิกเพื่อตรวจสอบรายวิชาเทียบเคียง


ประกาศโดย   สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2566
 สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับเต็ม)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)
 Academic Calendar 2021
 คู่มือระบบบริการการศึกษา
 สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
 
เวลา อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 

ติดต่อ :
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา : ([email protected]) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ และรหัสผ่าน
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เฉพาะระบบไม่ตัดยอดหนี้เท่านั้น
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ ([email protected]) เฉพาะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระบบคำร้องออนไลน์
reg : 51
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th