กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่านจำนวนผู้เข้าใช้ในระบบขณะนี้ : 2413 / 13000
(**ถ้าจำนวนผู้ใช้งานใกล้เต็มแนะนำให้ใช้ web อื่น**)

Web 1 | Web 2 | Web 3 | Web 4 | Web 5 | Web 6 |

 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215