since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ  ประกาศเรื่อง
 1.ให้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน(ด่วนมาก)
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เทอม 2/2559) ซ้ำรายวิชาที่ได้เกรด F D(นิสิตรหัส 57 เป็นต้นไป) ให้ดำเนินการส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทนรายวิชา ที่กองทะเบียนและประมวลผล สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเทอม 2/2559 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-754333 ต่อ 1208,1209 พิมคำร้องลำดับที่ 16
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละรอบเดือน
รายชื่อรอบเดือนตุลาคม 2559 ประกาศแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2558
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-221