ภาคเรียนที่ 2/2565

นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีค่าปรับ 500 บาท

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิทัล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

แนวปฏิบัติการขอเลื่อนรับปริญญา

ปฏิทินการศึกษา 2565 (ฉบับย่อ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Academic Calendar 2022

วันรับเอกสารสำคัญ(ฉบับจบ)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษา

ปฏิทินการเสนอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 2565

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เว็บไซต์สอบปลายภาค 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
สอบปลายภาค 1/65 วิชาศึกษาทั่วไป (รหัสขึ้นต้น 004) วันที่ 14- 26 พ.ย. 65 ให้ติดตามข้อมูลเว็บไซต์และแนวปฏิบัติการสอบได้ที่ กลุ่ม Facebook “แจ้งข่าวสำนักศึกษาทั่วไป MSU” (ให้กดเข้าร่วมกลุ่ม) หรือ

คลิกเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์เข้าสอบคลิกเพื่อตรวจสอบสถานะของคะแนนสอบหากเกิดปัญหาในการสอบติดต่อได้ที่


โทร 043-754300, 096-8033125, 096-8328040, 097-2709470, 097-2469470, 080-9894961, 080-2652390 , 043-754571, 043-754055
Line official คลิก https://lin.ee/nlFg7FT
กลุ่ม Facebook “แจ้งข่าวสำนักศึกษาทั่วไป MSU”
หากเข้าหน้าฟอร์มข้อสอบไม่ได้ ต้องติดต่อไม่เกิน 30 นาที หลังเริ่มการสอบ
หากอุปกรณ์/อินเทอร์เน็ตนิสิตขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ สามารถมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง RN1-204 ในการสอบได้
ประกาศโดย   สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2565
2.ตารางการเทียบเคียงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
นิสิตรหัส 57-62 ที่ยังเก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เทียบเคียงกันได้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางการเทียบเคียงรายวิชาได้ที่นี่

คลิกเพื่อตรวจสอบรายวิชาเทียบเคียง


ประกาศโดย   สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2564
 สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับเต็ม)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)
 Academic Calendar 2021
 คู่มือระบบบริการการศึกษา
 สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
 
เวลา อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 

ติดต่อ :
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา : (reg@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ และรหัสผ่าน
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เฉพาะระบบไม่ตัดยอดหนี้เท่านั้น
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) เฉพาะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระบบคำร้องออนไลน์
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th