วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  27/11/2566 - 3/12/2566 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  0505418
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
    0105608
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     0308998
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 19:30:00 - 21:30:00
 
   0505211
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0106922
(3) 3,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0550302
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0308112
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0550302
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505125
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0204556
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505132
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0201384
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0537213
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
     0505418
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
  0203540
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
     
          0505125
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           0542307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561304
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0299604
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505407
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505418
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
อังคาร   0201562
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0203671
(1) 2,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
   0568602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0308111
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0809435
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0505132
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0203295
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           0512341
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561304
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561304
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0537333
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537333
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537333
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537333
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537333
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537333
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537333
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
พุธ 0505114
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
 0308107
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203541
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
 0505249
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
  0203589
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0203611
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0204222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0505132
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0505107
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0512204
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0505234
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0512464
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
        0560104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
          0203671
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           0505107
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
    
           0512207
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561304
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0564163
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
    
           0564241
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0299512
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0537337
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537337
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537337
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537337
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537337
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537337
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537337
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 8,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0568607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 22:00:00
               0308998
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 19:30:00 - 21:30:00
 
พฤหัสบดี 0505114
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
     1521105
(2) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
 0505249
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
     0204352
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0568603
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505126
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    1521104
(1) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505226
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0809223
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0809328
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0809435
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0201562
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
     0505238
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0202651
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
     0505317
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0202831
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
     0505341
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0203307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
     0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0505126
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
      1504304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
    0505226
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
          0512231
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           0561304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561304
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561304
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0201505
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0202211
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0202528
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0203607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512203
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0537342
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
            0537342
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
            0537342
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
            0537342
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
            0537342
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
            0537342
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
            0537342
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
            0563304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 10,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 5,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 7,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0505338
(1) 9,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
ศุกร์ 0505113
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
      0202651
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
  0505418
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
    0308109
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0505323
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0505201
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0201384
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
   0505324
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
      0505205
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
    0202349
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 13:00:00
   0505321
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 0203699
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
     0203611
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
       0505125
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
เสาร์  0308999
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
    0105906
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 1803403
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
    0105916
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
อาทิตย์  0308999
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
            
   0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 16:00:00
      
    0105905
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0105904
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    1504242
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต