วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  21/6/2564 - 27/6/2564 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์   0510401
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1503437
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0530101
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   1801411
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0702363
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0501302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    1503437
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0501302
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0510301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0501308
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0560104
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0501308
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0560201
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0202253
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0560202
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0202421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561207
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0203542
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0565401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505206
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0501306
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0505233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0501306
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0505313
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0501402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0510401
(2) 13,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0501402
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0510401
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0510401
(2) 12,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0540401
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0566304
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0560104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0560201
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0561318
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0561403
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0563302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0809322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
          0501305
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0501305
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0501307
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0501307
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0510401
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0550302
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
          0561403
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0510301
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512335
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 3,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 6,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 9,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0560101
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
           0560202
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0560402
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0560402
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 4,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 5,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 6,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 7,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 9,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
อังคาร 0505105
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
  1503431
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1801313
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0510301
(3) 11,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1802432
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0510301
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204659
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0510301
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505217
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0540301
(3) 12,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505356
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0540401
(3) 14,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505356
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0560102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0510301
(3) 13,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560402
(2) 13,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0510301
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560402
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0510401
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0561207
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0510401
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0564401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537474
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
    0702256
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0540401
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0809222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0202253
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
   0560104
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0505217
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0560201
(2) 12,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0505357
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0560201
(2) 18,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0505357
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0560402
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0510401
(2) 15,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0560402
(2) 14,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0561318
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0563301
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0564401
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
         0563202
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
          0510401
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0505219
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
           0512401
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0550302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0550302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0560202
(3) 11,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563204
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0560402
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0560402
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0560402
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0560402
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
              0202463
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 10,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 11,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 12,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 13,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 14,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 15,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 16,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 17,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 18,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 19,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 20,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 21,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 22,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 23,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 24,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 25,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 26,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 27,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 28,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 29,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 30,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 31,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 32,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 33,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 5,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 7,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 8,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0202463
(1) 9,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0563301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
พุธ 0505330
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0204699
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
       0563310
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
   0505304
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
        0560402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
   0560301
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
           
    0510301
(3) 12,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0560102
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0560201
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0560201
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0561104
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0561201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0561210
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0561301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0564334
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
     0505225
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0510401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0702363
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:55:00
         
       0201477
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:55:00
        
       0201477
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:55:00
        
        0204541
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0510301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0540301
(3) 11,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0560202
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0564334
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0702256
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0809171
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0809231
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0809423
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
          0204601
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
      
พฤหัสบดี 0505330
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0537211
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
 0809421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
  0512401
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0106907
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1801433
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0512401
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0202329
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0203542
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
   0512401
(2) 10,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0204601
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0505416
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  0512401
(2) 8,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0505210
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505416
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  0563204
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0510301
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560202
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  0560402
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
    0510301
(3) 14,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   0550302
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:30:00 - 20:25:00
  
    0510301
(3) 15,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
       0550302
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:30:00 - 20:25:00
  
    0510301
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
       0505201
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
    0510301
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0560201
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0560202
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0561302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0561309
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0809321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
     0505225
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0505235
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0512342
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0512342
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
      0204541
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
          
ศุกร์   0505231
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0106919
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0505340
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1503425
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0106909
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1801471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
    1503425
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204697
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0510301
(3) 16,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505339
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0510301
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537211
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
    0564362
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537211
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
     1801471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0561303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0505340
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0563310
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0809411
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0564163
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
      0204659
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0564233
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0564362
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0809331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
          0202317
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
      
          0204699
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
      
          0505112
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505230
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505343
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0550302
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
          0550302
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
           0537474
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:55:00
  
            0505112
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0563103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
เสาร์   1504209
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
          
   0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
           
   0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
   0803400
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
    1509501
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1509504
(1) 3,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0809371
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0203582
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0809371
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204699
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0201743
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0299501
(3) 3,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0203595
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0801191
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0808404
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0808494
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:55:00
   
     0808404
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0808494
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:55:00
   
          0203515
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
            1509697
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 16:30:00 - 19:25:00
   
อาทิตย์   0203515
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1509506
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  1509591
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 16:30:00 - 19:25:00
   
   0803300
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:55:00
 0201743
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    1509502
(3) 3,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0202665
(1) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0203582
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0203595
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
      0299501
(3) 3,
L9
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0204541
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ