วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  26/6/2565 - 2/7/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0105103
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
         
 0105201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
         
 0105201
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
         
 0105201
(3) 3,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
         
 0105254
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
         
 0165148
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
        
 0165152
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
        
 0165240
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
        
 0165405
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
        
 0165405
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
        
 0105434
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:00:00
       
  0105315
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0105315
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0109012
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0109101
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0109103
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0109319
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0114022
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0105409
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
    0105241
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
      
    0105241
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
      
    0105241
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
      
    0105241
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
      
      0104415
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0104415
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0105103
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0105103
(3) 4,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0105208
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0105208
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0109101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0109103
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0109212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0109319
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0109319
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0109352
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0114021
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0114205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0163950
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0163950
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
      0165240
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
      0165242
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
      0165244
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
      0165244
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
      0165403
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
       0105103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
       0105103
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
       0105201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
       0105201
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
       0105201
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
       0105205
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 18:00:00
  
       0163150
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 18:00:00
  
       0163905
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 18:00:00
  
       0165221
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
 0165114
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
       0165347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
อังคาร 0105254
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0109208
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105354
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0109212
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105354
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0109332
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105354
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0109351
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0186305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0109364
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0105301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0163908
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0105301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0163951
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0105301
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0163955
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0105301
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0164103
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0105301
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0164212
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0109011
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
  0109041
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165104
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0109208
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165124
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0109212
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165124
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0109336
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165132
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0161107
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165204
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0163935
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165211
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0163935
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165215
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
  0163957
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165322
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
  0163957
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165401
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
  0165128
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0186321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0165130
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0105403
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
  0165130
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0105403
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
  0165208
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0165203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 20:00:00
   0165321
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     0165229
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
  
   0165324
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
   0165324
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
พุธ 0105343
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
  0105353
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:00:00
      
 0105343
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0105205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
 0105343
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0105208
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105343
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0105208
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105343
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0105208
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105353
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0105208
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105353
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0105208
(3) 3,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0165214
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0105300
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0166322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0105300
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0186306
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0165143
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0563408
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0165224
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0109101
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
  0109101
(3) 3,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165403
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
  0109334
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0186322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0105441
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
  0165105
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0186371
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0105441
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
  0165131
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0186371
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  0105203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  0165131
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0105144
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
  0186351
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0105144
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
   0105153
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
   0105144
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
   0105153
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
   0105144
(3) 3,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
พฤหัสบดี 0105105
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0165116
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105105
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0165116
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105105
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0165405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
 0105105
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0165405
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
 0105105
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0186406
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
 0105141
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0105342
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
 0105254
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0105353
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
 0105254
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0105418
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
 0107104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
   0105418
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
 0109042
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0105418
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
 0165201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
   0105418
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
 0165306
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0164203
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   
  0109103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0165301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 18:00:00
  
  0163935
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0166227
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 18:00:00
  
  0163935
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0165212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00
 
  0165117
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0165117
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0165127
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0165137
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0165228
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0186377
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0186377
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
   0105206
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
   0105206
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
   0105206
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
   0105206
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
   0105206
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
   0105206
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
ศุกร์ 0105105
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0105301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  0165145
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
 
 0105442
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0105301
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0105442
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0109208
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0161115
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0161107
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
 0165222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0165119
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
     
  0164203
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0186304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
  0165109
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0186323
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0165136
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0105342
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
  0165136
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0105342
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
  0165230
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
         
   0105153
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
   0105153
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
เสาร์ 0165243
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0165207
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
  0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0107431
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0107431
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0107431
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0107431
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
  0107431
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        
อาทิตย์  0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
     
  0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
     
  0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
     
  0107498
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
     
  0107498
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต