วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  2/10/2566 - 8/10/2566 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์   1801661
(5) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 17:00:00
     
   0537212
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0202554
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0201590
(1) 2,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
    0203471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0512303
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203598
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
    0561211
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505136
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0561303
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505238
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0505425
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0505311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
        0537114
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
        0537320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
        0561211
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0563201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0702066
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
        0809322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
          0505130
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           0201503
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
    
           0204497
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0204498
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
             0299602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
อังคาร 0505105
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 1801662
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 20:00:00
  
   0203533
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0202523
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0505217
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0308102
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0505351
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0505219
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
   0537320
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505303
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0204503
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0505416
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0512321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0550302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
    0560104
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0560201
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0561207
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0561207
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0561303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0809231
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0505217
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0204351
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
      0202583
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
    0505129
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
          0505231
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
          0505413
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
           0203231
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561209
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0204498
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0568601
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
             0202663
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 22:00:00
             0299603
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
              0203304
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00
พุธ 0505113
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
    0202390
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 18:00:00
    
 0505412
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
     1801551
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   1801663
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  1801671
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0202681
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
 0308108
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505210
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0561303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0561203
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0568102
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0810471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0505301
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
   0201563
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:00:00
 0202714
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
     0512327
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     0204409
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0561209
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0505112
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0811593
(36) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
             0202665
(2) 1,
L6
เวลาเรียน : 18:00:00 - 22:00:00
              0203304
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00
               0299601
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 20:00:00 - 22:00:00
พฤหัสบดี 0505113
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
     0106910
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
 0505330
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 1801664
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  1801661
(5) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
   
   0505225
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    1802598
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
    
   0537115
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0202681
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0203292
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203306
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0512303
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505102
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0561209
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512303
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0561318
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0537319
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
    0809331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0561203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0809331
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0561209
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     1802598
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0566304
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0201503
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0201563
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809414
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0505202
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0505225
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0201500
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
          0202524
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
          0809114
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           1502103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0203231
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0505102
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512401
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0202715
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0203533
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
    
            0505203
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505421
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0537343
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 
             0202665
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
             0299603
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
              0203556
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
 
               0299601
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 20:00:00 - 22:00:00
ศุกร์ 0505330
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 1801665
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  1801542
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0505231
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0202781
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0537115
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505356
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0201516
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512303
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0204528
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
   
    0308110
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0809321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0512303
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0505343
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
    0561301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0561211
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
    0561318
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0202715
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
    
    0809325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0505112
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
     0106913
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
     0505233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
     0202583
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
      0505340
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
     0512327
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
       0299602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
  
              0203556
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
 
เสาร์    0105901
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    1801601
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    1801602
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    1801603
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    1801604
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    1801605
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    1801606
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    1801607
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0201512
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0809371
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0809471
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0810292
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 16:00:00
      
     0203532
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1801601
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0203630
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1801602
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        1801604
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        1801605
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        1801606
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
   
        1801607
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0201521
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0203574
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
        0203603
(1) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
        0308101
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
          0203601
(2) 1,
L9
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
อาทิตย์   0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 16:00:00
      
    0105902
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0106915
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0201591
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0810493
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 16:00:00
      
     0203574
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0105903
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0203630
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1801433
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0201591
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0203532
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet