วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  9/5/2564 - 15/5/2564 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์   1502232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
            
   1802503
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
          
   1802681
(9) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 18:55:00
   
   0505216
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
   0561102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
       
   0537116
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0114121
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0308103
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1501314
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0550302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1801343
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1802503
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0563405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0202261
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0803300
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0501306
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0202752
(2) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0803300
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0501306
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0203654
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0505126
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0204565
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
     0505216
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0308112
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0502402
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0505126
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0537470
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0537472
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0560402
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0561302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0561306
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0809326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
         1801222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
         1802212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
          1802592
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
          0202852
(2) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505126
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           1801343
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0501302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0501302
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0502402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0520201
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
           0537470
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563104
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563406
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0568603
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
            0204497
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0505107
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0537472
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
             0202666
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
              0308110
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0568607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
อังคาร   1802592
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0114124
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0537116
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1801123
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0114120
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1802432
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    1801212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1802593
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
    0202631
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0203607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0204586
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0204502
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0308107
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537471
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0506411
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537471
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0537472
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537472
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0550302
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560401
(3) 11,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560401
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560402
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563309
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560403
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563404
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0564241
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0803300
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0203573
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0566301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0803300
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
  1802593
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
   1801326
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
          0203589
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0203589
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0201105
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0308106
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537470
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537472
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537473
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563105
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0568603
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
            0202528
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0203385
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0204497
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0503473
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0505421
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 3,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 5,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 6,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 8,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505421
(2) 9,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0506838
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0537473
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0563203
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0568602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
 0308111
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
พุธ 0505113
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 1502234
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1801211
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
 0505113
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 1802596
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1801324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0299202
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1802471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0505218
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1802596
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0505226
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0201101
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505226
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0299202
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505321
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0505107
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505321
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0505132
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0537117
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0537473
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0537214
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0537473
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0560101
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0542304
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0560203
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0560403
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    1801211
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561412
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0204458
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0565301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0308104
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    0505107
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
    0560403
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
     0503469
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0560403
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
     0563206
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0561103
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
     0563304
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0561205
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      0203483
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
    0564305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
      0203507
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 17:55:00
    
     0204502
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
       0505338
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
     0299202
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
      0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
     0505226
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
      0505421
(2) 7,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
     0505226
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
       0202664
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
     0505321
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
        0568607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
     0505321
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0560101
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0563106
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:55:00
         
พฤหัสบดี   1802597
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1509639
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0201101
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1801223
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0203507
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1801344
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0299202
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1802597
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0537116
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0202369
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0537117
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0203654
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0106908
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204586
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    1509639
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299202
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
    1801316
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0502402
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0202631
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0503472
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0308108
(3) 2,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537471
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0537473
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560403
(2) 16,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560401
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560403
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560403
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560403
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560403
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563306
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0564361
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0564361
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0204458
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809172
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0299202
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0801315
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809423
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
      0203646
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
   0106918
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
      0203646
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
   0299202
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
         0299202
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
          0203483
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0801315
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0203607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 16:55:00
     
           0560403
(2) 13,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563104
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0203385
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 9,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 3,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 5,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 6,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 7,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 8,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505338
(1) 9,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0537470
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
ศุกร์ 0505113
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 1503443
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
     1801224
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   1802591
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1801325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0203503
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1802591
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0203503
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0203646
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0299202
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0203646
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505132
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0299202
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0503471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0503470
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0506411
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505125
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0537472
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505418
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0537473
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0506411
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537473
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561308
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560402
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563106
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563206
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563307
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0564306
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0564306
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0566405
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0566405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0809332
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0204565
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0202262
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
      
     0299202
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
     0299202
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0505132
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505125
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0566404
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505418
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
      0204470
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
    0550302
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           1802431
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0308105
(3) 2,
L7
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0506403
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
           0537471
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563105
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0563405
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0299202
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0568602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
เสาร์   1502233
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
            
   1504212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 17:55:00
    
   1802595
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1802595
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0204531
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0203596
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0105607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204586
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0203667
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0204659
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0204502
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0564161
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0564205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0801291
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0801291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0801391
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0801391
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809370
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0804492
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   0568603
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:55:00
    
    0809462
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    0203507
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0204565
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0204663
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
      0568607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:55:00
         
อาทิตย์   1504311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
      1504212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
   1802594
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
          
   0203667
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
            
   0204574
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
            
   0803300
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
   0803300
(1) 3,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
   0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
   0803400
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
    1502235
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0203507
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
            
    0204659
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
            
    0803300
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0803300
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0803300
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0803300
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0810291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
     0202751
(2) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  1802594
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
     0203596
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0202852
(2) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0204586
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
   0204502
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0568607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0204531
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
      0204565
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0031003
(2) 23,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0568602
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
        0809470
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
          0204663
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55