วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  9/5/2564 - 15/5/2564 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์   0104316
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
           
   0104316
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
           
   0105434
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:55:00
         
   0105434
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:55:00
         
    0114123
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
 0560201
(2) 14,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
       
    1502109
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0114128
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    1502109
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1503204
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
    1503437
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1504209
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0202553
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0201648
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0204501
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0202463
(1) 26,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0512202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0202554
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0512422
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0203669
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0512422
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204571
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
    0542402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505407
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0560301
(3) 14,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505407
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0561211
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0512201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0542402
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563201
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560301
(3) 15,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560301
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560302
(2) 13,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0564401
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0501308
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0563201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0501308
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0564401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0201690
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0505235
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809430
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0505235
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809430
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0505356
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809430
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0505356
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809430
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0550302
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809430
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
         0104407
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
         0104407
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
     
          0505217
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505217
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505219
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505219
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505235
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505235
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
          0512401
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
           0512401
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0560202
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0505112
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
             0203562
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
              0308998
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
อังคาร 0505105
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0505313
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0201648
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
 0505105
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
  0106913
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0202554
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0114124
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0202666
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    1503431
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299203
(2) 17,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    1509501
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505203
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0512402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560201
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0512402
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560202
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560201
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560202
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0201690
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
   0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0202663
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809333
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0202851
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505217
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0204503
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505217
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505230
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505230
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0204497
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0204498
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 10,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 7,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0505112
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
             0203562
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
              0203645
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
พุธ   0204566
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0106905
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0299203
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:45:00
    0201643
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0299203
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0203616
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505225
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0203669
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505225
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0204567
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0537340
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0204582
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
    1503425
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299203
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0203541
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0299203
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0204577
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505231
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0542403
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0512401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560202
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560202
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560401
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560301
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561101
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560401
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   0204501
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
 0204497
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
     0201546
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   0204523
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
 0204498
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
     0299203
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0204504
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
      
     0505231
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0299203
(2) 12,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:45:00
    
     0505422
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0299203
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0505422
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505231
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0550302
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505231
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
      0299203
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
     1504204
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0203645
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 16:55:00
     
           0512401
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 12,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 11,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 12,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 9,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0201493
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:55:00
 
             0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 6,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 7,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 8,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
พฤหัสบดี 0505330
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0299203
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0106920
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0505129
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
 0203497
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
 0505330
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0299203
(2) 16,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1509521
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0505129
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
   0299203
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0204523
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  0563401
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0106909
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299203
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
   0809326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    1509517
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299203
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:45:00
   0809326
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0201643
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0542403
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0809421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
    0512432
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560301
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  1504205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
    0512432
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560402
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  0204574
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
    0542402
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560301
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560402
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809450
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0809231
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809450
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0203541
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
    0161301
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
       
     0299203
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   0161301
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
       
     0299203
(2) 17,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   0161501
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
       
     0299203
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   0161501
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
       
     0505104
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   0203616
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
       
     0505104
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   0299203
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:45:00
      
     0809450
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0809450
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
ศุกร์ 0505330
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0299203
(2) 15,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:45:00
    0105230
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0299203
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1504205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0505225
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1509706
(1) 2,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505225
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0202553
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0204503
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0204582
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0809222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299203
(2) 13,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0809325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299203
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:45:00
       
    0809420
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0204566
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
   0505233
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0204582
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0505416
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0299203
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:45:00
  0505416
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0299203
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0537211
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0537211
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0537211
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0561304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0809171
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0809331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
         0299203
(2) 14,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:45:00
      
          0204504
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0204697
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0299203
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505217
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505217
(1) 3,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505219
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505219
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505416
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505416
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0202851
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 16:55:00
     
           0299203
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:45:00
    
           0542403
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0201454
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:55:00
            0202464
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:55:00
 
             0202663
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
เสาร์   0202851
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
            
   0801441
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
          
   0801441
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
          
   0804492
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
   0804492
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
    0107405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0107405
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    1509501
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0801494
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0801494
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0801494
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0809462
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1509506
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0809462
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0201643
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0201546
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0203583
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0202553
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
   0203616
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0801191
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
        0801441
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
        0801441
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
          0203507
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
           0801369
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:55:00
  
           0801369
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:55:00
  
            1509697
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
 0201690
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
            0201648
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
อาทิตย์   0803300
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:55:00
    1509521
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
 0201690
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 0201590
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 21:00:00 - 21:55:00
   0804492
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
   0804492
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 15:55:00
      
    1509502
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0801291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0801494
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0801494
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0801494
(2) 3,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0810493
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
    0810493
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
      
     0202553
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  1509504
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0801202
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0201648
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0801202
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0202851
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0203583
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0203616
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
        0299699
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
          0203593
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55