วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  9/5/2564 - 15/5/2564 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์   0203360
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
             
    0561301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
           
    0564303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
           
     0506423
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
           
       0105429
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:30:00 - 13:25:00
          
       0105429
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 11:30:00 - 13:25:00
          
        0201613
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0203368
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
        0506401
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0542101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0563201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0564303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809320
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809320
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
          0105610
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
      
          0203516
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
      
          0203574
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
      
           0204503
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
           0204504
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
           0506391
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
     
           0563101
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
            0505217
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
            0505217
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
             0203647
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
   
              0203360
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
  
              0203621
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
  
              0203670
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
  
อังคาร   0105253
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0203516
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     0204322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 19:55:00
   
   0105253
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0506401
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
   0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0563102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
   0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0564301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
   0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0803541
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
   0505421
(2) 6,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0803541
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
   0505421
(2) 7,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0804546
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
   0505421
(2) 8,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
   0506489
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0809333
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0201605
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809333
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0506332
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809333
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0506342
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   0106901
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
      
    0561203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   0186312
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
      
    0563101
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   0186312
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
      
    0564301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    0204498
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
     
     0203596
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0204501
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
     0506113
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0204586
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
     0542102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:55:00
    0506402
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
           0506402
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
           0506402
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
           0506489
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
            0505112
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
            0505112
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
            0505217
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
            0505217
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
พุธ   0505225
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
   0506489
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
      0203691
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 20:00:00 - 22:55:00
   0505225
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1801221
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
     0203691
(2) 2,
L8
เวลาเรียน : 20:00:00 - 22:55:00
    0106911
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505231
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       0204574
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 21:00:00 - 22:55:00
    0506215
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0505231
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
    0506332
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0506332
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0561301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0563102
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809171
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
     0201415
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
     0203647
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
      
     0203582
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505231
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
      
     0505225
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0505231
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
      
     0505225
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0202684
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
     
     0505416
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0204506
(3) 2,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
     0505416
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0563303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
     0505416
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
      0204506
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
   
     0505416
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
       0203621
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
   
พฤหัสบดี 0505330
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0201415
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0201689
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
       0204498
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 20:00:00 - 22:55:00
 0505330
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
  0105602
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0203368
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
    0506342
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0542305
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
    0506344
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560301
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0560301
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0561303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0804392
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0804392
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809321
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809450
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809450
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
          0106902
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
     
          0202645
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
     
          0550302
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
      
           0204565
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
    
           0506219
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
     
            0503319
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
   
            0505112
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
            0505112
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
ศุกร์ 0505330
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0165212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0203524
(3) 2,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  0506391
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
   0204573
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 20:00:00 - 21:55:00
 
 0505330
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0506414
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0203524
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
   0161312
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
    0563302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0506418
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
   0505217
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
    0564111
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0542302
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  0505217
(1) 3,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
    
     0201689
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0561203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
     0204331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
   0564111
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809330
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809330
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809330
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809330
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
         0505219
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
       
         0505219
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
       
เสาร์    0114123
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
           
    0204586
(3) 2,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
           
    0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
           
    0801494
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0809270
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0114128
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
    0809270
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204574
(1) 2,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
        
    0809370
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0801502
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
      
    0809370
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809470
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
        0809470
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
       
อาทิตย์   0801441
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
           
   0801441
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
           
    0114122
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
           
    0801494
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
    0801494
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 15:55:00
       
        0801441
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
      
        0801441
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55