วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  0505418
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 9:55:00
    1801123
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   1802503
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1802503
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0201460
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
     0201259
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
   0204496
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0204548
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505232
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0505107
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0550303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0505216
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0550303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0505422
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0566303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0560401
(3) 14,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0204572
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0561103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0304332
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561311
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0304332
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563303
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563308
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0564361
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563308
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0565302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0564361
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0801314
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0564455
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0565302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   0204502
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
       
     0201740
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   0505125
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
      
     0203513
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    1802592
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
     0204556
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
     0203514
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0505418
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:55:00
   0204102
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
      0566304
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:55:00
   0204574
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505107
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0505125
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
           0512401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 5,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0560103
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
           0702362
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0202234
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505107
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0512401
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0537473
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0537473
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0537473
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0537473
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0537473
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0537473
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
             0288002
(2) 1,
L6
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
              0563305
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
อังคาร 0505113
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 1802592
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
  0204311
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:55:00
        
   0201362
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1802593
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0203513
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0201347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
   0550302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0201522
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
   0550302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0201740
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0550302
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0203516
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0203524
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0204409
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
        
    0204497
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204586
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0204566
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0505132
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0542405
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0542406
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0542406
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0550303
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
    0560203
(3) 11,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560301
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560301
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560401
(3) 11,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561306
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561304
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563308
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561306
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563405
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0564112
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0564325
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0564112
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0203516
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0566301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0203540
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0566304
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0203571
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0566404
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
      1802593
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0809327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
      0204421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0809414
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
          0201505
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0504101
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505132
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0505354
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
          0566404
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
           0512401
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 7,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537469
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537469
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537469
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537469
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0702362
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0201312
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0202528
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
            0203345
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0203517
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0203526
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0203589
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0288100
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0505132
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
             0505421
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
              0203495
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
              0537333
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0537333
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0563305
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
พุธ   1802596
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1802596
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0505320
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0201511
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0563404
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0203589
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0105231
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0204556
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    1509504
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0299502
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0537471
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0506401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0537472
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537342
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
    0542202
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560403
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0542306
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560403
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563205
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560403
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0566301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0561305
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809323
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0203524
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0204409
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0204348
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
     0204470
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0204409
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0502402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
    
     0505226
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0512401
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
     0505307
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0512401
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
      0201521
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
     0512401
(2) 8,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0537473
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
             0201312
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 18:55:00
   
             0201493
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 21:55:00
             0537333
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:55:00
 
             0537333
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:55:00
 
             0537333
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:55:00
 
             0537333
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:55:00
 
              0288001
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
              0563304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
พฤหัสบดี 0505113
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 0201347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1801442
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
   0201460
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0201362
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0505317
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0204502
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0537342
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0204506
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0537342
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0505126
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0537342
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0505214
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0537342
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0537470
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0201522
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0560401
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0204421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0560401
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0542405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560402
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0542406
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0560403
(2) 13,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560401
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561204
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0560402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0563203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0564325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0563309
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0565303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0564241
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0566405
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0564342
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0809232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0565303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   0201511
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 14:55:00
 0204409
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
      
    0566405
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    0505126
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
    0809324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
    0505214
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0505126
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
     0505238
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0512401
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
     0505425
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0537470
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
     0809463
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:55:00
    0537470
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
      0203540
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
     0537471
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537471
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0561106
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
            0288100
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
            0537471
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 10,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 5,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 7,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 8,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
             0505338
(1) 9,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
              0202665
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
              0537471
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
              0563304
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
ศุกร์ 0505113
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 7:55:00
 1802591
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
 0563309
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
       
   0204470
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
     1801424
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0505324
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    1802591
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0537342
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0203517
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0537342
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  0506331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0563309
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0537337
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0203514
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0537337
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0506307
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537337
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0506402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537337
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0537470
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537337
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0537470
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537337
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0537470
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0537337
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0809332
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0561406
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
     0201521
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0809172
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
     0505324
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0203571
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
     0561406
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0201452
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
     0801333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     0506403
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
      0204566
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
     0512401
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0512401
(2) 3,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537333
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537470
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537471
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537472
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537472
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
           0537472
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
   
            0288031
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   
             0203345
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
              0203495
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
 
              0563304
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:55:00
เสาร์   1504212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1504313
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:55:00
   
   1504313
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1801461
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
 0299604
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
   1802595
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1802595
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
 0801251
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
  
   0288100
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0203594
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  0568607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
   0801291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0204566
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
   0801391
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0288031
(1) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0203607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
    0568603
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
    0203638
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0801291
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0204502
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0801391
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    0204665
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
    0299502
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
          
     0288001
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0568602
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
อาทิตย์   1504311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1506114
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
   1802594
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1506114
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
     
   0203503
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
  1802594
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
    
   0288100
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0203638
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0568603
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0288002
(2) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0801291
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0568607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
       
   0801391
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   0801391
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    1506113
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0809332
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
      
    1506113
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
     0288001
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
     
    0204586
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
     0568602
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
    
     0203607
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          
     0809332
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55