วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  17/6/2567 - 23/6/2567 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์   1801661
(5) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 17:00:00
   0308109
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00
   0530101
(3) 19,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0204532
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
        
    0202311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0308107
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0502341
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0502341
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0540301
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505129
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0560201
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505136
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0561303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505136
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0563103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505215
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0201561
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0505238
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0505131
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
 0505357
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0505231
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
 0561208
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0505318
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0563103
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
   
        0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0505206
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
          0505210
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
          0540301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
          0560102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
           0308106
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0505215
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0505307
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
    
           0505313
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
    
           0512303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
อังคาร 0505105
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0505217
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
   0204302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:00:00
        
 0505330
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
  0502341
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
 0560201
(2) 25,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 15:00:00
       
    0505204
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0201605
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0505416
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0308102
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0512303
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0502351
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0512303
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505204
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0512303
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505317
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0563101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0563301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512353
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0565203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0537212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
     0505217
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0540301
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0505339
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0563101
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
        0809422
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
         0505413
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
     
          0204572
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
      
          0505217
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
          0560104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
          0809423
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
           0512201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0512302
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0202543
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505421
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0560103
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
พุธ 0505113
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
    0202319
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 15:00:00
       
 0505304
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
      0299203
(2) 16,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
 0505412
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
      1801471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
     
   0203482
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
      0505225
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
   0505304
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
       0308111
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
   0537212
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
      0505235
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
    0308108
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0505338
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
    
    0502351
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0505421
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
    0510301
(3) 11,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0560201
(2) 12,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0561303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0563201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0563207
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0563301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0810451
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
     0201561
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
          
     0203479
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
          
     0204532
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
          
     0512327
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
          
พฤหัสบดี 0505113
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 9:00:00
     1801661
(5) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
 0505338
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
 
 0505225
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0505366
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0201608
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0505367
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0204305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
   0505406
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0502351
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0537115
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505102
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0537211
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505210
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0502351
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505210
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0512333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505210
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0512401
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505357
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0540301
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0537115
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
    0561303
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0563201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0563302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0563302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0204302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:00:00
   0801301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
     0505231
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
 0810401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     0505302
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0505225
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
     0560201
(2) 20,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
   0505301
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
       0810401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 13:00:00
   0560103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
    
          0801301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           0505102
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
           0505202
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
    
           0512301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0505112
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505219
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
ศุกร์ 0505323
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0505340
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    1801601
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 19:00:00
   
 0505330
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0505366
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0201622
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0505367
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0308104
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0510301
(3) 14,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0502351
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
   0530101
(3) 20,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505211
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0308110
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505356
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0502351
(1) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505422
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
    0510301
(3) 13,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0510301
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    0510301
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0537211
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
     0505231
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
 0537211
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
     0505339
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0550302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
     
     0505340
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0202211
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
     
           0202543
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:00:00
     
           0512205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   
            0505112
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505338
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0505340
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
   
            0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
            0512401
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
  
เสาร์    0105902
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0105901
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
    1504303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
           
    0809371
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
    0809471
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
          
     0201561
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
          
อาทิตย์   0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 16:00:00
      
    0308105
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0105903
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      
     1801411
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
 0201561
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
       
        0809231
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet