วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  26/6/2565 - 2/7/2565 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์ 0505105
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 1802582
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0201494
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0560202
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0201741
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
         
    0561303
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203578
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0563207
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505233
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0564364
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0505206
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0560202
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0809222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0561303
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0563207
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0801441
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
        0809231
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0809322
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0810331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
          0201740
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0505313
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0801441
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 0204357
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0502403
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
     
           0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 12,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 9,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0702366
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
            0201494
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505421
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 11,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
อังคาร   0203507
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
     0105437
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0505217
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    1802371
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0537211
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0203581
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0105333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203597
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0560201
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0204502
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0563302
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505219
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0564364
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512303
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0809222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0550302
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0203504
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0560201
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0505217
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0561203
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0810331
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
          0505219
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0702366
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
     
           0502402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 4,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 8,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
            0201495
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0204409
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505338
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505412
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505413
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
             0203495
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 21:00:00
  
              0202464
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00
 
              0202464
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00
 
              0202464
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00
 
              0202465
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  
              0202465
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  
              0202465
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  
              0202465
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  
              0202465
(1) 5,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  
              0202465
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  
              0202465
(1) 7,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  
              0203494
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 23:00:00
พุธ 0505214
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
  0561203
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1802461
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0561205
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203504
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0563102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203553
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
     1802461
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0801344
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
     0201740
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809171
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0203544
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809423
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0203581
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0801344
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
     0563202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
    0512401
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 7,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
            0505338
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505421
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
พฤหัสบดี 0505113
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0505225
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0105402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
 0505330
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0801402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    1802371
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0505210
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0201741
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0563102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505210
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0563302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0506401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
      
    0809325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0561303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0809325
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0801202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
     0203597
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0801347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
     0505225
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0563202
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
 0809421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0801402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0801202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0801347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
           0502402
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
            1506111
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            1509501
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0202411
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505131
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0505338
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
ศุกร์ 0505330
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0201648
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0203544
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
         
 0505338
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0550302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0301351
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0550302
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0301351
(1) 2,
L17
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0301351
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0301351
(1) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0301351
(1) 1,
L17
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505356
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0301351
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0561303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0563201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0564362
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0564362
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0801334
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
        0801342
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
        0809331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0809451
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 1506113
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 20:00:00
   
          0203507
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 0505112
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
          0204697
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0505112
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0505235
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0801334
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0801341
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
เสาร์  0308999
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
             
   1504209
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
           
   0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
            
   0801291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
            
   0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 16:00:00
       
    0809371
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1504209
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
      
    0809471
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1509502
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0203623
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0203603
(1) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
อาทิตย์  0308999
(3) 1,
L7
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
 0203601
(2) 1,
L9
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0203623
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet