วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  5/12/2565 - 11/12/2565 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์  0505418
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
             
   1802681
(9) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 18:00:00
     
   0505232
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0501308
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
   0550302
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0501308
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0506307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0203596
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0560301
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505107
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
    0564351
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0505125
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
     0505418
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 13:00:00
 0561103
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0810433
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809172
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0810471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
   0204571
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:00:00
 1502102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0203533
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
       
          0505107
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
          0505125
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
           0204497
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0502402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0561211
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0561315
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
            0501303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0203507
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505107
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505125
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
             0202664
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 22:00:00
 
             0505338
(1) 10,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
              0202375
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:00:00
   
              0203503
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 19:00:00 - 23:00:00
อังคาร 0505113
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0537342
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0505132
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
   0537342
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0537337
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0561305
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0537342
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
      
     0203533
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0561211
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0561305
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0809327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0809423
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
          0505132
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
           0506307
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0512401
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0540301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
            0505132
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505339
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0537319
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
  
            0537333
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0537333
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0537333
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
พุธ   0501302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
   0203413
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
   0505320
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0537342
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
      
   0505407
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0561211
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0537334
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0563205
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0537342
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0809323
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    1511203
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0810471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0542102
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0505421
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
    0561304
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0505421
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
     
    0561304
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0561313
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
    0561304
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0204698
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
    0810433
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      0505421
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
     0203594
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
      0505421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505421
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505421
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505421
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0505421
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
            0537333
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0537333
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0537333
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0537333
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
             0203593
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 8,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
พฤหัสบดี 0505113
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
 0203295
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0505126
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
   0505234
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0505226
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
        
   0505317
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0537337
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0537342
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0537337
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0537342
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0537337
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
   0537342
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  0537337
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0203596
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
   0537337
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0537337
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0537337
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
    0563106
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0809232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0203583
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0809324
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
     0505126
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0204456
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
     
     0505341
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
    0505126
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
      0501305
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:00:00
   0505226
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
           0202351
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0561302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
           0561304
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
    
            1521101
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
            0203507
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
     
            0537333
(2) 8,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 11,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 5,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 6,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0505338
(1) 7,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
             0510301
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 21:00:00
  
ศุกร์ 0505113
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 6:00:00 - 8:00:00
      1521104
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  0203495
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
  
  0505418
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
    0203583
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
   0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
 0505338
(1) 9,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:00:00
   
   0505323
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0561305
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  0801291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
     
   0505324
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
     0801191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
  0801391
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:00:00
     
    1521102
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0801291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
       
    0561304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
   0801391
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
       
    0561304
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
    0505321
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
      
    0561305
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
           
    0809326
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
           
    0810302
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
           
เสาร์   1504313
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
           
   0801256
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
           
   0803400
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 16:00:00
       
    0202624
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
           
    0810191
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 16:00:00
       
        0202741
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
       
        0801256
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
      
อาทิตย์   1504311
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
      1504313
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
    
   0803470
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
             
    1504242
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
           
    0810291
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 16:00:00
       
     0803471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 16:00:00
       
        0202664
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet