วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  26/6/2565 - 2/7/2565 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  0161401
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0109101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
       
  0161401
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
  0165152
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 16:00:00
     
       0104327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
       0165150
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
      
        0165123
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
อังคาร  0163950
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0105403
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
  0165130
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0109208
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
        0161411
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
        0165117
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
        0165145
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
     
พุธ  0165124
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0104415
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0163934
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
  0165143
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0109101
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0163934
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
  0165218
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
  0165132
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0186347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
พฤหัสบดี  0104407
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0104413
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0105105
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:00:00
      
  0109101
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0105105
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:00:00
      
  0161107
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0165105
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
  0161403
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
     0105433
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 19:00:00
  
ศุกร์ 0165146
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00
  0105105
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
   0104330
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
   0161127
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
  0109208
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0109208
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
  0165128
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0165203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 18:00:00
   
เสาร์  0107431
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
  0107431
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
          
อาทิตย์  0107498
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
       
  0107498
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
       
  0107498
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
       
  0107498
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 14:00:00
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet