วิทยาเขต มหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  2/10/2566 - 8/10/2566 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์   1607311
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
อังคาร       1607407
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
       0607347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
พุธ       1607101
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
พฤหัสบดี 0607315
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00
  1607102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
   1605901
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1607318
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
ศุกร์   1605903
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1605902
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
   1607327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
เสาร์   1602704
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1605902
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
   1605903
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
อาทิตย์   1602701
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  1602702
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
   1602704
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
   1605901
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet