วิทยาเขต มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์          0307828
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
          0307828
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
อังคาร 0605214
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00
   0809114
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
    
         2405107
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 20:00:00
          0307830
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
          0307830
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
พุธ          0307846
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
          0307846
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
พฤหัสบดี          0303624
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
          0303624
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
ศุกร์          0307850
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
          0307850
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
 
เสาร์   0307813
(1) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
    0307515
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0307813
(1) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
    0307515
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0307832
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307825
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0307832
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307825
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
    0307814
(2) 1,
L6
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
        
อาทิตย์   0307835
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307853
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0307835
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307853
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
   0307835
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet