วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะสถาปัตยกรรม-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 1102417
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
      1102432
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
อังคาร 1103204
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1102211
(4) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
พุธ 1106208
(4) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1106208
(4) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:50:00
  
พฤหัสบดี     1102211
(4) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
   
     1102211
(4) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
   
     1102421
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
    
     1103316
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
   
 
ศุกร์
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet