วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๋ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  10/6/2567 - 16/6/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  1101435
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1103211
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:50:00
อังคาร  1107203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1107203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
 
  1107232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1107232
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
 
พุธ  1102433
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1102433
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
 
พฤหัสบดี  1101511
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1101511
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:50:00
 
ศุกร์  1107338
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:50:00
  1107338
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:50:00
  
เสาร์ 1107209
(4) 1,
L17
เวลาเรียน : 8:00:00 - 13:50:00
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet