วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  23/5/2564 - 29/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0163110
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
    0104411
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
 0163148
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
  
 0166203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
   0104411
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
    0186321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0163160
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
อังคาร    0163171
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
  0163164
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:00:00
   
          0163921
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
          0163921
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
          0105307
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
พุธ 0161318
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
   0163161
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
 0163921
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
 0163165
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
       0163921
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
พฤหัสบดี 0163181
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0163115
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
 0104202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
 0104335
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00
 
       0104202
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
       0105208
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
       0105421
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 17:00:00
    
ศุกร์ 0163174
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
 0186376
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 14:00:00
    0105402
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
 0165459
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:00:00
       0105402
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 21:00:00
อาทิตย์  0165354
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0165328
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
      
      0165328
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet