ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่


แนวปฏิบัติการขอเลื่อนรับปริญญา

ปฏิทินการศึกษา 2565 (ฉบับย่อ)

ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Academic Calendar 2021

วันรับเอกสารสำคัญ(ฉบับจบ)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษา

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค 2/2564(ด่วนมาก)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/repair-m2-64 จัดสอบแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ให้นิสิตเข้าสอบตามเว็บไซต์ที่กำหนดในประกาศนี้ และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ระบุในระบบการสอบอย่างเคร่งครัด
หากเข้าระบบสอบไม่ได้หรือเกิดเหตุขัดข้องใด ๆ ในการเข้าสอบ ให้แจ้งสำนักศึกษาทั่วไปภายใน 30 นาที หลังเริ่มสอบเท่านั้น ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 096-8033125 , 096-8328040
กลุ่ม Facebook “แจ้งข่าวสำนักศึกษาทั่วไป MSU”
ทั้งนี้ การจัดสอบย้อนหลังมีเพียงรอบเดียว ให้นิสิตเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมสำหรับการสอบ
ประกาศโดย   สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
2.การสอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2564(ด่วนมาก)
สอบกลางภาค 2/64 วิชาศึกษาทั่วไป (รหัสขึ้นต้น 004) วันที่ 13-23 ม.ค. 65 ให้นิสิตติดตามข้อมูลเว็บไซต์และแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ได้ที่ กลุ่ม Facebook “แจ้งข่าวสำนักศึกษาทั่วไป MSU” (ให้กดเข้าร่วมกลุ่ม) หรือ

คลิกเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์เข้าสอบคลิกเพื่อตรวจสอบสถานะของคะแนนสอบหากเกิดปัญหาในการสอบติดต่อได้ที่


โทร 043-754300, 043-754571, 043-754055, 096-8033125, 096-8328040, 097-2709470, 097-2469470, 080-9894961, 080-2652390
Line official คลิก https://lin.ee/nlFg7FT
กลุ่ม Facebook “แจ้งข่าวสำนักศึกษาทั่วไป MSU”
หาก Login เข้าระบบไม่ได้ ต้องติดต่อไม่เกิน 30 นาที หลังเริ่มการสอบ
หากอุปกรณ์/อินเทอร์เน็ตนิสิตขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ สามารถมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง RN1-204 ในการสอบได้
ประกาศโดย   สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับเต็ม)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)
 Academic Calendar 2021
 คู่มือระบบบริการการศึกษา
 สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
 
เวลา อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 

ติดต่อ :
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา : (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ และรหัสผ่าน
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เฉพาะระบบไม่ตัดยอดหนี้เท่านั้น
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) เฉพาะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระบบคำร้องออนไลน์
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th