แนวปฏิบัติการขอเลื่อนรับปริญญา

ปฏิทินการศึกษา 2565 (ฉบับย่อ)

ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Academic Calendar 2022

Academic Calendar 2021

วันรับเอกสารสำคัญ(ฉบับจบ)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษา

ปฏิทินการเสนอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 2565

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ตารางการเทียบเคียงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
นิสิตรหัส 57-62 ที่ยังเก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เทียบเคียงกันได้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางการเทียบเคียงรายวิชาได้ที่นี่

คลิกเพื่อตรวจสอบรายวิชาเทียบเคียง


ประกาศโดย   งานพัฒนาหลักสูตร สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2565
 สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับเต็ม)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)
 Academic Calendar 2021
 คู่มือระบบบริการการศึกษา
 สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
 
เวลา อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 

ติดต่อ :
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา : (reg@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ และรหัสผ่าน
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เฉพาะระบบไม่ตัดยอดหนี้เท่านั้น
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) เฉพาะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระบบคำร้องออนไลน์
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th