ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
20/2/2012 12 14:27
คำถามขอสอบถามหน่อยนะค่ะสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ถ้าในระบบตรงตรวจสอบจบ ในหมวด ICT คือว่าหมวดนี้หนูผ่านแต่ ITA แต่คือ ICT ไม่ผ่าน แต่ว่าตรวจสอบจบขึ้นผลรวมแล้วว่าผ่านหนูจะต้องทำยังไงค่ะเพราะหนูจะต้องฝึกงานในเทอม 1 / 55 นี้และเทอม 3 / 54 นี้ไม่เปิด ต้องทำ
คำตอบในหมวดนี้บังคับให้เรียน 2 รายวิชานี้ โดยไม่นับหน่อยกิต ถึงผลรมจะขึ้นว่าผ่านแล้ว แต่นิสิตก็ต้องเรียนให้ครบทั้ง 2 รายวิชาค่ะ หากไม่เรียนก็จะถือว่าเรียนไม่ครบหลักสูตร ถ้าลงทะเบียนเรียนเทอมนี้ไม่ได้จริงๆ ก็ต้องลงหลังจากฝึกงานกลับมาค่ะ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15:46 โดย สุกัญญา ทารส
18/2/2012 12 17:47
คำถามตอนนี้หนูอยู่ปี 1 หนูไม่เข้าใจว่าหนูจะต้องลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ของปี 1 หรือปี2ค่ะ
คำตอบการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับค่ะ ขึ้นอยู่กับนิสิตว่าจะลงทะเบียนหรือไม่
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:07 โดย สุกัญญา ทารส
15/2/2012 12 15:47
คำถามค่าปรับจากการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 500 บาท จ่ายยังไงครับ
คำตอบจ่ายที่กองคลังและพัสดุ ตึกบรมราชกุมารีค่ะ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15:34 โดย สุกัญญา ทารส
12 12:16
คำถามชั้นปีที่4ลงทะเบียนวันที่20-26 ถ้าเงินไม่พร้อมจะไปลงวันที่27 ก.พได้ไหม
คำตอบต้องลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดนะคะ ส่วนการชำระเงินสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 25 มี.ค.55 ค่ะ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:50 โดย สุกัญญา ทารส
2/3/2012 12 11:19
คำถามสวัสดีค่ะ คือว่าหนูได้จ่ายเงินค่าหอพักนิสิตสำหรับปีการศึกษา 2555/1 ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อวันที่ 31/01/55 แล้ว แต่ทำไมในระบบมันยังมีค้างชำระอยู่ค่ะ
คำตอบตอนนี้หนี้ค่าหอพักไม่มีแล้วนะคะ แต่ยังเหลือหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 เนื่องจากนิสิตลงทะเบียนเรียนเกินวงเงินที่กู้ กยศ. ส่วนที่เกินนี้นิสิตต้องติดต่อชำระเองคะ
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:05 โดย นางสุกัญญา ทารส
2/2/2012 12 16:43
คำถามรบกวนเรียนถามด้วยครับ ผมเหลือวิชาศึกษาทั่วไปคือ พละ 2 หน่วยกิต และฟาว2 อีก 1 วิชา ซัมเมอร์นี้ผมจะออกฝึกงาน แต่ได้ข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนหลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม่หมด ในปีหน้า วิชาที่ผมเหลืออยู่ ผมจะได้เรียนไหมครับหรือต้องเรียนวิชาอื่นแทน ขอบคุณครับ
คำตอบนิสิตไม่ต้องกังวลนะคะ รายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเก่าจะยังเปิดสอนเรื่อยๆ จนกว่านิสิตที่เรียนหลักสูตรเก่าจะเรียนครบหมดคะ
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:19 โดย นางสุกัญญา ทารส
1/7/2012 12 11:51
คำถามถ้าเกิดว่าเราไม่สบายไม่ไปสอบกลางภาคของวิชาศึกษาทั่วไป เราจะไปขอสอบทีหลังได้ไหมคะ
คำตอบติดต่อสอบถามข้อมูลที่สำนักศึกษาทั่วไปค่ะ
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 13:09 โดย สุภาภรณ์ พิมพะนิตย์
1/5/2012 12 22:48
คำถามอยากทราบว่าบัตรนิสิตหายแจ้งที่ไหนครับ
คำตอบแจ้งธนาคารทหารไทย ที่อาคารพลาซ่า มมส เลยนะคะ
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 09:28 โดย สุกัญญา ทารส
17/12/2011 11 19:13
คำถามอยากถามว่าเงินที่(กยศ)จ่ายให้ 8200 แต่ค่าลงทะเบียน + ค่าทำเนียม เป็น 8400 แล้วอีก 200 บาทว่ายังไงครับ
คำตอบอีก 200 บาท นิสิตจะต้องจ่ายเองค่ะ จะผ่านธนาคารได้เลยค่ะ
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 15:01 โดย สุกัญญา ทารส
17/10/2011 11 20:55
คำถามขออนุญาต สอบถามนะครับ เกี่ยวกับระบบประเมินอาจารย์ ผมประเมินอาจารย์ครบทุกข้อ ตรวจดูดีแล้วทำไม่มันยังขึ้น คำว่า "ต้องประเมินผู้สอนก่อน" อยู่ละครับ(เป็นอาจารย์ 1 ท่าน ผมถามเพื่อนทุกคนเป็นทุกคนครับ) ขอบคุณครับ
คำตอบให้นิสิตเข้าไปประเมินอาจารย์เพิ่มเติมนะคะ
วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 11:50 โดย สุกัญญา ทารส
10/6/2011 11 23:02
คำถามเกรดออกวันไหนครับ
คำตอบวันสุดท้ายที่คณะส่งผลการศึกษาถึงกองทะเบีบนฯ ภาคต้น 2554 คือ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 ค่ะ
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 08:54 โดย อังคณา ราฐมีชัย
26/9/2011 11 04:23
คำถามวิชาเลือกที่ลงเรียนไปแล้วจะปัดไห้ตอนไหนอ่ะค้ะ แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างค้ะ
คำตอบปกติจะปัดให้ตอนนิสิตยื่นแบบขอจบคะ
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 17:11 โดย สุกัญญา ทารส
23/9/2011 11 12:26
คำถามตอนนี้ดิฉันกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับคะแนนสอบวิทย์ ดิฉันได้ฝนรหัสกลุ่มเรียนผิด ตอนนี้คะแนนกลุ่มดิฉันไม่ออก ไม่รู้จะต้องไปทำอะไรบ้าง กลุ่มใจมากค่ะ
คำตอบติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักศึกษาทั่วไปคะ
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 17:14 โดย สุกัญญา ทารส
25/8/2011 11 08:49
คำถามอยากทราบว่าผมสมัครในหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแต่ที่ขึ้นในระเบียนประวัติถึงปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
คำตอบติดต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะ
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 13:51 โดย สุพรรษา ทิพย์สิงห์
23/8/2011 11 23:08
คำถามเกียรตินิยมอันดับ1 เริ่มจากเกรดเท่าไหร่คะ และอันดับ 2 เกรดเริ่มจากเท่าไหร่คะ
คำตอบเกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป อันดับ2 เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่3.25ขึ้นไป ไม่เคยได้D,F,U,R และไม่มีรายวิชาเทียบโอน
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 09:56 โดย สุพรรษา ทิพย์สิงห์
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet