ปฏิทินการศึกษา
 
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)14 มิ.ย. 256515 มิ.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)14 มิ.ย. 256515 มิ.ย. 2565
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 14 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 14 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 14 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม14 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการลด14 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม14 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม14 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 114 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 214 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 314 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 414 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ14 มิ.ย. 25656 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)16 มิ.ย. 256517 มิ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)21 มิ.ย. 256522 มิ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)24 มิ.ย. 256526 มิ.ย. 2565
    -  วันเปิดเรียน27 มิ.ย. 256527 มิ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)27 มิ.ย. 256529 มิ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)27 มิ.ย. 256529 มิ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)27 มิ.ย. 256529 มิ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)27 มิ.ย. 256529 มิ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)27 มิ.ย. 256529 มิ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)27 มิ.ย. 256529 มิ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)27 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ27 มิ.ย. 256526 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)30 มิ.ย. 25653 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 25656 ก.ค. 2565
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 4 ก.ค. 256522 ส.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 47 ก.ค. 256522 ก.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 47 ก.ค. 256522 ก.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 47 ก.ค. 256522 ก.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 47 ก.ค. 256522 ก.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 47 ก.ค. 256522 ก.ย. 2565
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า27 ก.ค. 256521 ต.ค. 2565
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน22 ส.ค. 256522 ส.ค. 2565
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน23 ส.ค. 256523 ส.ค. 2565
    -  สอบกลางภาค25 ส.ค. 25654 ก.ย. 2565
 • ประเมินอาจารย์
 • 5 ก.ย. 25659 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )23 ก.ย. 25657 ต.ค. 2565
    -  สอบปลายภาค14 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  วันปิดเรียน27 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet