ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 1 พ.ย. 256413 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)31 มี.ค. 25651 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)31 มี.ค. 25651 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)29 มี.ค. 256530 มี.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)29 มี.ค. 256530 มี.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)29 มี.ค. 256530 มี.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)4 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)4 เม.ย. 25656 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)4 เม.ย. 25656 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 29 มี.ค. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม29 มี.ค. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด29 มี.ค. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม29 มี.ค. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )6 พ.ค. 256520 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม29 มี.ค. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)4 เม.ย. 25656 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)4 เม.ย. 25656 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)4 เม.ย. 25656 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)4 เม.ย. 25656 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)7 เม.ย. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)11 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 29 มี.ค. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 418 เม.ย. 25655 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 418 เม.ย. 25655 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 418 เม.ย. 25655 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 418 เม.ย. 25655 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 418 เม.ย. 25655 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 129 มี.ค. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 229 มี.ค. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 329 มี.ค. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 429 มี.ค. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ29 มี.ค. 256510 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน13 เม.ย. 256513 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 18 เม.ย. 256515 มิ.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  วันเปิดเรียน4 เม.ย. 25654 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบปลายภาค28 พ.ค. 256529 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบกลางภาค30 เม.ย. 25651 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  วันปิดเรียน30 พ.ค. 256530 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ4 เม.ย. 25653 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน25 เม.ย. 256525 เม.ย. 25658:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า5 พ.ค. 256527 พ.ค. 25658:30 น. - 23:55 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
  งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-55