ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 16 พ.ย. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)26 พ.ย. 256328 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)23 พ.ย. 256325 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)19 พ.ย. 256321 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)16 พ.ย. 256318 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)16 พ.ย. 256318 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)30 พ.ย. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)30 พ.ย. 25632 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)30 พ.ย. 25632 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 16 พ.ย. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม16 พ.ย. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด16 พ.ย. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม16 พ.ย. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )2 มี.ค. 256415 มี.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม16 พ.ย. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)30 พ.ย. 25632 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)30 พ.ย. 25632 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)30 พ.ย. 25632 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)30 พ.ย. 25632 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)3 ธ.ค. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)8 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 16 พ.ย. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 412 ธ.ค. 25631 มี.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 412 ธ.ค. 25631 มี.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 412 ธ.ค. 25631 มี.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 412 ธ.ค. 25631 มี.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 412 ธ.ค. 25631 มี.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 116 พ.ย. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 216 พ.ย. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 316 พ.ย. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 416 พ.ย. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ16 พ.ย. 25636 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน11 ธ.ค. 256311 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 12 ธ.ค. 256326 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันเปิดเรียน30 พ.ย. 256330 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบปลายภาค29 มี.ค. 256411 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบกลางภาค28 ม.ค. 25647 ก.พ. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันปิดเรียน12 เม.ย. 256412 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ30 พ.ย. 256329 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน18 ธ.ค. 256318 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า30 ธ.ค. 256328 มี.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
  งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-55