ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 8 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)18 ก.ค. 256220 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)15 ก.ค. 256217 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)11 ก.ค. 256213 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)8 ก.ค. 256210 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)8 ก.ค. 256210 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)22 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)22 ก.ค. 256224 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)22 ก.ค. 256224 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 8 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม8 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด8 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม8 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )21 ต.ค. 25623 พ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม8 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)22 ก.ค. 256224 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)22 ก.ค. 256224 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)22 ก.ค. 256224 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)22 ก.ค. 256224 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)25 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)31 ก.ค. 25622 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 8 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 43 ส.ค. 256220 ต.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 43 ส.ค. 256220 ต.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 43 ส.ค. 256220 ต.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 43 ส.ค. 256220 ต.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 43 ส.ค. 256220 ต.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 18 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 28 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 38 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 48 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ8 ก.ค. 256230 ก.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน2 ส.ค. 25622 ส.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 3 ส.ค. 25622 ธ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน22 ก.ค. 256222 ก.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค18 พ.ย. 25621 ธ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค19 ก.ย. 256229 ก.ย. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ22 ก.ค. 256220 ส.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน8 ส.ค. 25628 ส.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
  งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-55