วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์   0203360
(3) 1,
L1
             
    0299203
(2) 1,
L1
             
    0299203
(2) 16,
L1
             
    0561301
(3) 2,
L1
           
    0564303
(3) 1,
L1
           
   0301220
(3) 1,
EXAM
           
   0305330
(3) 1,
EXAM
           
     0506423
(2) 1,
L1
           
     0299203
(2) 5,
L1
           
       0105429
(2) 1,
L1
          
       0105429
(2) 1,
L2
          
        0201613
(3) 1,
L5
       
        0203368
(3) 1,
L1
        
        0299203
(2) 17,
L1
         
        0299203
(2) 2,
L1
         
        0299203
(2) 28,
L1
         
        0299203
(2) 6,
L1
         
        0506401
(3) 9,
L1
       
        0563201
(3) 2,
L1
       
        0564303
(3) 2,
L1
       
        0809320
(3) 1,
L1
       
        0809320
(3) 1,
L2
       
          0105610
(2) 1,
L5
      
          0203516
(3) 1,
L6
      
          0203574
(3) 1,
L5
      
           0204503
(3) 1,
L5
    
           0204504
(3) 1,
L5
    
           0506391
(2) 3,
L1
     
           0563101
(3) 3,
L1
    
            0505217
(1) 1,
L1
    
            0505217
(1) 1,
L2
    
             0203647
(3) 1,
L6
   
              0203360
(3) 1,
L1
  
              0203621
(3) 1,
L5
  
              0203670
(1) 1,
L6
  
อังคาร   0105253
(3) 2,
L1
  0203516
(3) 1,
L6
     0204322
(3) 1,
L1
   
   0105253
(3) 2,
L2
  0299203
(2) 19,
L1
         
   0505421
(2) 6,
L1
    0299203
(2) 8,
L1
         
   0505421
(2) 7,
L1
    0506401
(3) 10,
L1
       
   0505421
(2) 8,
L1
    0563102
(3) 2,
L1
       
   0505421
(2) 6,
L2
    0564301
(3) 1,
L1
       
   0505421
(2) 7,
L2
    0803541
(3) 1,
L5
        
   0505421
(2) 8,
L2
    0803541
(3) 1,
L8
        
   0506489
(3) 1,
L1
   0804546
(3) 1,
L5
        
    0299203
(2) 7,
L1
    0809333
(3) 1,
L1
       
    0201605
(3) 1,
L5
  0809333
(3) 2,
L1
       
    0506332
(3) 1,
L1
  0809333
(3) 1,
L2
       
    0506342
(3) 3,
L1
  0809333
(3) 2,
L2
       
    0561203
(3) 2,
L1
   0106901
(3) 1,
L6
      
    0563101
(3) 2,
L1
   0186312
(2) 1,
L1
      
    0564301
(3) 2,
L1
   0186312
(2) 1,
L2
      
     0203596
(3) 1,
L5
    0299203
(2) 20,
L1
       
     0506113
(2) 1,
L1
    0299203
(2) 21,
L1
       
     0299203
(2) 18,
L1
    0299203
(2) 9,
L1
       
          0105105
(3) 3,
L1
    
          0204498
(2) 1,
L1
     
           0204501
(3) 1,
L5
    
           0204586
(3) 1,
L5
    
           0506402
(2) 4,
L1
    
           0506402
(2) 5,
L1
    
           0506402
(2) 6,
L1
    
           0506489
(3) 2,
L1
    
            0505112
(1) 1,
L1
    
            0505112
(1) 1,
L2
    
            0505217
(1) 2,
L1
    
            0505217
(1) 2,
L2
    
พุธ   0505225
(1) 1,
L1
   0506489
(3) 3,
L1
      0203691
(2) 1,
L5
   0505225
(1) 1,
L2
    1801221
(3) 1,
L1
     0203691
(2) 2,
L8
    0299203
(2) 10,
L1
    0299203
(2) 11,
L1
        0204574
(1) 1,
L5
    0299203
(2) 22,
L1
    0505231
(2) 1,
L1
        
    0299203
(2) 3,
L1
    0505231
(2) 1,
L2
        
    0106911
(3) 1,
L6
  0506332
(3) 2,
L1
       
    0506215
(3) 1,
L1
  0563301
(3) 1,
L1
       
    0506332
(3) 3,
L1
  0809171
(1) 1,
L1
       
    0561301
(3) 1,
L1
    0203647
(3) 1,
L6
      
    0563102
(3) 3,
L1
    0505231
(2) 2,
L1
      
     0201415
(3) 1,
L1
     0505231
(2) 2,
L2
      
     0203582
(3) 1,
L5
     0202684
(2) 1,
L5
     
     0505225
(1) 2,
L1
     0204506
(3) 2,
L5
    
     0505225
(1) 2,
L2
     0563303
(3) 2,
L1
    
     0505416
(2) 1,
L1
      0204506
(3) 1,
L5
   
     0505416
(2) 2,
L1
       0203621
(3) 1,
L5
   
     0505416
(2) 1,
L2
           
     0505416
(2) 2,
L2
           
      0299203
(2) 23,
L1
           
พฤหัสบดี 0505330
(1) 1,
L1
 0201415
(3) 1,
L1
           0204498
(2) 1,
L1
 0505330
(1) 1,
L2
  0299203
(2) 12,
L1
             
    0105602
(2) 1,
L5
            
    0506342
(3) 1,
L1
           
    0506344
(3) 3,
L1
           
    0560301
(3) 3,
L1
           
    0561303
(3) 2,
L1
           
   0163142
(2) 1,
EXAM
      
     0299203
(2) 24,
L1
  0201689
(3) 1,
L5
         
        0203368
(3) 1,
L1
        
        0299203
(2) 13,
L1
         
        0542305
(3) 3,
L1
        
        0560301
(3) 4,
L1
       
        0561303
(3) 1,
L1
       
        0804392
(1) 1,
L1
       
        0804392
(1) 1,
L2
       
        0809321
(3) 1,
L1
       
        0809321
(3) 1,
L2
       
        0809450
(3) 1,
L1
       
        0809450
(3) 1,
L2
       
         0299203
(2) 4,
L1
        
          0106902
(3) 1,
L6
     
          0202645
(3) 1,
L5
     
          0550302
(2) 3,
L1
      
           0204565
(3) 1,
L5
    
           0506219
(2) 1,
L1
     
            0503319
(3) 1,
L1
   
            0505112
(1) 2,
L1
    
            0505112
(1) 2,
L2
    
ศุกร์ 0505330
(1) 2,
L1
 0165212
(3) 1,
L1
  0203524
(3) 2,
L5
      0204573
(1) 1,
L5
 
 0505330
(1) 2,
L2
 0506414
(2) 2,
L1
    0203524
(3) 1,
L5
        
    0299203
(2) 25,
L1
    0299203
(2) 27,
L1
         
    0563302
(3) 1,
L1
  0506418
(2) 2,
L1
        
    0564111
(3) 2,
L1
  0542302
(3) 3,
L1
       
   0300140
(3) 1,
EXAM
  0561203
(3) 1,
L1
       
   0300140
(3) 2,
EXAM
  0564111
(3) 1,
L1
       
     0201689
(3) 1,
L5
  0809222
(3) 1,
L1
       
     0204331
(3) 1,
L1
   0809330
(3) 1,
L1
       
     0299203
(2) 26,
L1
  0809330
(3) 2,
L1
       
      0299203
(2) 14,
L1
  0809330
(3) 1,
L2
       
        0809330
(3) 2,
L2
       
         0505219
(1) 1,
L1
       
         0505219
(1) 1,
L2
       
          0299203
(2) 15,
L1
       
           0506391
(2) 2,
L1
     
            0161312
(2) 1,
L1
    
            0505217
(1) 3,
L1
    
            0505217
(1) 3,
L2
    
เสาร์    0114123
(3) 1,
L6
           
    0204586
(3) 2,
L8
           
    0801191
(1) 1,
L1
           
    0801494
(2) 1,
L1
       
    0801494
(2) 2,
L1
       
    0801494
(2) 3,
L1
       
    0801494
(2) 1,
L2
       
    0801494
(2) 2,
L2
       
    0809270
(1) 1,
L1
  0114128
(3) 1,
L6
       
    0809270
(1) 1,
L2
  0204574
(1) 2,
L8
        
    0809370
(1) 1,
L1
  0801502
(3) 1,
L8
      
    0809370
(1) 1,
L2
  0809470
(1) 1,
L1
       
        0809470
(1) 1,
L2
       
อาทิตย์   0801441
(3) 1,
L1
           
   0801441
(3) 1,
L2
           
    0114122
(3) 1,
L6
           
    0801494
(2) 1,
L1
       
    0801494
(2) 2,
L1
       
    0801494
(2) 3,
L1
       
    0801494
(2) 1,
L2
       
    0801494
(2) 2,
L2
       
        0801441
(3) 2,
L1
      
        0801441
(3) 2,
L2
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ก.ย. 256209:00-12:00สอบกลางภาค
0300140 : Statics กลุ่ม 1
20 ก.ย. 256209:00-12:00สอบกลางภาค
0300140 : Statics กลุ่ม 2
19 ก.ย. 256209:00-17:00สอบกลางภาค
0163142 : Korean Studies กลุ่ม 1
16 ก.ย. 256209:00-12:00สอบกลางภาค
0301220 : Hydrology กลุ่ม 1
16 ก.ย. 256209:00-12:00สอบกลางภาค
0305330 : Hazardous Waste Management and Technology กลุ่ม 1
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54