1204458Compiler Construction
การสร้างคอมไพเลอร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นและหลักวิธีในการสร้างคอมไพเลอร์วิธีการจำแนกประโยค การสร้างตารางสัญลักษณ์ รูปแบบของโปรแกรมการจัดหน่วยความจำขณะปฏิบัติงานสำหรับภาษาโครงสร้างความรู้เบื้องต้นของการปรับปรุงประสิทธิภาพของรหัสคำสั่ง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212