ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 17 ก.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)29 ก.ค. 255931 ก.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)26 ก.ค. 255928 ก.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)23 ก.ค. 255925 ก.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)17 ก.ค. 255922 ก.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)17 ก.ค. 255922 ก.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)1 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)1 ส.ค. 25593 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)1 ส.ค. 25593 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)11 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)11 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 17 ก.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม17 ก.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด17 ก.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม17 ก.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )31 ต.ค. 255913 พ.ย. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม17 ก.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)1 ส.ค. 25593 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)1 ส.ค. 25593 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)1 ส.ค. 25593 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)1 ส.ค. 25593 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)4 ส.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 8 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)11 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)11 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)11 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)11 ส.ค. 255915 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)8 ส.ค. 255910 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 17 ก.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 416 ส.ค. 255930 ต.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 416 ส.ค. 255930 ต.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 416 ส.ค. 255930 ต.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 416 ส.ค. 255930 ต.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 416 ส.ค. 255930 ต.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 117 ก.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 217 ก.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 317 ก.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 417 ก.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ17 ก.ค. 25597 ส.ค. 25598:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน15 ส.ค. 255915 ส.ค. 25590:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 16 ส.ค. 255911 ธ.ค. 25590:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน1 ส.ค. 25591 ส.ค. 25590:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค28 พ.ย. 255911 ธ.ค. 25590:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค29 ก.ย. 25599 ต.ค. 25590:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ1 ส.ค. 255931 ส.ค. 25598:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน23 ส.ค. 255923 ส.ค. 25590:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER1-215