ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 19 ก.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)28 ก.ค. 256030 ก.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)25 ก.ค. 256027 ก.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)22 ก.ค. 256024 ก.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)19 ก.ค. 256021 ก.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)19 ก.ค. 256021 ก.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)31 ก.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)31 ก.ค. 25602 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)31 ก.ค. 25602 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)10 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)10 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 19 ก.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม19 ก.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด19 ก.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม19 ก.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )30 ต.ค. 256012 พ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม19 ก.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)31 ก.ค. 25602 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)31 ก.ค. 25602 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)31 ก.ค. 25602 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)31 ก.ค. 25602 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)3 ส.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 7 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)10 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)10 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)10 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)10 ส.ค. 256013 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)7 ส.ค. 25609 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 19 ก.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 414 ส.ค. 256029 ต.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 414 ส.ค. 256029 ต.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 414 ส.ค. 256029 ต.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 414 ส.ค. 256029 ต.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 414 ส.ค. 256029 ต.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 119 ก.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 219 ก.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 319 ก.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 419 ก.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ19 ก.ค. 25606 ส.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน13 ส.ค. 256013 ส.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 14 ส.ค. 256010 ธ.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน31 ก.ค. 256031 ก.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค27 พ.ย. 256010 ธ.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค25 ก.ย. 25608 ต.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ31 ก.ค. 256029 ส.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน21 ส.ค. 256021 ส.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.