ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 3 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)17 เม.ย. 256319 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)10 เม.ย. 256312 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)7 เม.ย. 25639 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)3 เม.ย. 25635 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)3 เม.ย. 25635 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256322 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256322 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 3 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม3 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด3 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม3 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )18 พ.ค. 256331 พ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม3 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256322 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256322 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256322 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256322 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)27 เม.ย. 256329 เม.ย. 25638:00 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 3 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 430 เม.ย. 256317 พ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 430 เม.ย. 256317 พ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 430 เม.ย. 256317 พ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 430 เม.ย. 256317 พ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 430 เม.ย. 256317 พ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 13 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 23 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 33 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 43 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ3 เม.ย. 256325 เม.ย. 25638:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน29 เม.ย. 256329 เม.ย. 25630:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 30 เม.ย. 256321 มิ.ย. 25630:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน20 เม.ย. 256320 เม.ย. 25630:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค15 มิ.ย. 256321 มิ.ย. 25630:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค16 พ.ค. 256317 พ.ค. 25630:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ (ช้า)20 เม.ย. 256312 มิ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน7 พ.ค. 25637 พ.ค. 25630:00 น. - 0:00 น.