ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 18 พ.ย. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)28 พ.ย. 256230 พ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)25 พ.ย. 256227 พ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)21 พ.ย. 256223 พ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)18 พ.ย. 256220 พ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)18 พ.ย. 256220 พ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)2 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)2 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)2 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 18 พ.ย. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม18 พ.ย. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด18 พ.ย. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม18 พ.ย. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )28 ก.พ. 256313 มี.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม18 พ.ย. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)2 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)2 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)2 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)2 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 23 ธ.ค. 256223 ธ.ค. 25628:00 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 18 พ.ย. 256222 ธ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 414 ธ.ค. 256227 ก.พ. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 414 ธ.ค. 256227 ก.พ. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 414 ธ.ค. 256227 ก.พ. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 414 ธ.ค. 256227 ก.พ. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 414 ธ.ค. 256227 ก.พ. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 118 พ.ย. 25628 ธ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 218 พ.ย. 25628 ธ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 318 พ.ย. 25628 ธ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 418 พ.ย. 25628 ธ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ18 พ.ย. 25628 ธ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน13 ธ.ค. 256213 ธ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 14 ธ.ค. 256210 เม.ย. 25630:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน4 ธ.ค. 25624 ธ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค28 มี.ค. 256310 เม.ย. 25630:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค30 ม.ค. 25639 ก.พ. 25630:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ2 ธ.ค. 25623 ม.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน20 ธ.ค. 256220 ธ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-22